odszkodowanie za ZŁAMANIE W WYNIKU WYPADKU

Złamania to najpowszechniejsze urazy, do których dochodzi w wyniku wypadków. W przypadku złamania ręki lub nogi unieruchomiona kończyna może pozbawić możliwości wykonywania pracy zarobkowej oraz utrudnić wykonywanie najprostszych czynności takich jak mycie czy ubieranie. Wymagana jest wówczas pomoc osoby trzeciej, a samo leczenie może wiązać się z koniecznością przejścia operacji, konsultacjami ze specjalistami, długotrwałą rehabilitacją i dojazdami do placówek medycznych. Pokażemy więc, skąd wziąć na to wszystko pieniądze, a potem pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za złamanie.

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ. BEZPŁATNIE OCENIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za złamanie na przykład ręki lub nogi?

Jeśli do złamania doszło z winy osoby trzeciej, poszkodowany może otrzymać odszkodowanie za złamanie z polisy OC sprawcy. Do takiego urazu może dojść w trakcie wielu zdarzeń, np. w wyniku wypadku przy pracy, komunikacyjnego lub w rolnictwie. Również na skutek upadku na dziurawym lub nieodśnieżonym chodniku. Wtedy odpowiedzialność za zły stan chodnika ponosi właściciel lub zarządca terenu.

Ponadto można wystąpić o świadczenia od swojego ubezpieczyciela, jeśli posiadamy tzw. grupówkę w pracy lub prywatną polisę NNW.

Kiedy wypadek zdarzył się przy pracy, poszkodowany ma prawo do odszkodowania z ZUS-u. Może również ubiegać się o dodatkowe pieniądze z tytułu złamania od swojego pracodawcy, jeśli do wypadku doszło z jego winy.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym wskutek złamania?

Jeśli złamanie ręki, nogi lub innych kości nastąpiło w wyniku wypadku z winy osoby trzeciej, poszkodowany może dochodzić z OC sprawcy:

  • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego,
  • zwrotu kosztu dojazdu do placówek medycznych i rehabilitacyjnych,
  • zadośćuczynienia za doznane cierpienie fizyczne i krzywdę psychiczną,
  • renty z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy,
  • renty wyrównawczej za utracone dochody,
  • renty na zwiększone potrzeby, gdy w wyniku wypadku konieczne jest ponoszenie stałych kosztów na poprawę zdrowia, związanych z leczeniem, rehabilitacją i opieką.

Kwoty i rodzaje świadczeń, jakie można otrzymać za złamanie, zależą od kilku czynników, m.in. od rodzaju złamania, ilości złamanych kości, przebiegu leczenia i rehabilitacji oraz od skutków danego złamania.

Złamanie a odpowiedzialność pracodawcy

Jeśli poszkodowany doznał złamania przy wykonywaniu czynności służbowych, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u za doznany uszczerbek na zdrowiu. Wielu pracodawców myśli, że w tym momencie kończy się ich odpowiedzialność za złamanie ręki lub nogi przez pracownika. Tymczasem pracodawca może być zobowiązany do zapłaty dodatkowego (całkiem sporego) odszkodowania za złamanie – na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, jeśli ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Jest to tzw. roszczenie uzupełniające, czyli takie, o które można się ubiegać dodatkowo, po uzyskaniu pieniędzy z ZUS.

Jaką pomoc oferujemy przy dochodzeniu odszkodowania za złamanie?

Przede wszystkim służymy poradą, gdzie i o jakie świadczenia nasi Klienci mogą się starać. Szacujemy, ile pieniędzy można dostać za złamaną rękę, nogę lub inną część ciała w tym konkretnym przypadku. Pomagamy skompletować niezbędne dokumenty. Reprezentujemy Klientów przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, pracodawcą, ZUS-em oraz przed każdym podmiotem zaangażowanym w sprawę lub posiadającym potrzebną dokumentację. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania we właściwej wysokości, jesteśmy gotowi dochodzić Twoich roszczeń na drodze sądowej.

Zależy nam, by każdy, kto doznał złamania w wyniku wypadku, mógł skupić się na spokojnym leczeniu i zadbaniu o powrót do zdrowia. Złamanie ręki, nogi, żeber czy miednicy potrafi być na tyle trudne i przykre, że chcemy, by jego konsekwencje były jak najmniej dotkliwe. Walczymy, by przysługujące odszkodowanie zostało wypłacone w jak najwyższej kwocie. Wierzymy, że otrzymane pieniądze pozwolą złagodzić skutki złamania i złe wspomnienia oraz umożliwią również ponowne cieszenie się życiem i codziennością.

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ. BEZPŁATNIE OCENIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

PRZYKŁADOWE SPRAWY:

Typ zdarzenia: OC dobrowolne Wynegocjowana kwota: 58 000 złPani Alicja podczas zamiatania chodnika obok swojej posesji wpadła nogą w ubytek w krawężniku. W związku z doznanymi urazami Pani Alicja była...

Czytaj więcej

Typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny Wynegocjowana kwota: 44 000 złPani Kamila podróżowała jako pasażerka autobusu. Z powodu niebezpiecznego manewru innego pojazdu, kierowca autobusu zmuszony był gwałtowanie hamować. Wskutek mocnego szarpnięcia Pani...

Czytaj więcej

Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny Wynegocjowana kwota: 163 750 złPPani Marlena jechała prawidłowo swoim samochodem, gdy nagle jadący z naprzeciwka pojazd zjechał na jej pas i doprowadził do czołowego zderzenia. Nasza...

Czytaj więcej

Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny Wynegocjowana kwota: 84 300 złPoszkodowana została potrącona na przejściu dla pieszych. Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które przewiozło ją do szpitala. .

Czytaj więcej

Ubezpieczyciel: PZU Typ zdarzenia: wypadek przy pracy Wynegocjowana kwota: 115 241,69 zł Podczas wykonywania pracy Poszkodowany spadł z pomostu pociągu sieciowego z wysokości ok. 4,5m. W czasie wykonywanych prac nie...

Czytaj więcej

Ubezpieczyciel: Allianz Typ zdarzenia: potknięcie Wynegocjowana kwota: 8000 zł Klientka poruszając się chodnikiem upadła w wyniku potknięcia przez wystające płytki chodnikowe, doprowadzając do złamania kości ramieniowej lewej.

Czytaj więcej

Ubezpieczyciel: PZU Typ zdarzenia: potrącenie rowerzystki Wynegocjowana kwota: 5400 zł Poszkodowana jadąc rowerem prawą stroną jezdni została potrącona przez samochód osobowy. W wyniku zdarzenia Poszkodowana doznała złamania głowy kości promieniowej...

Czytaj więcej

Ubezpieczyciel: Typ zdarzenia: potrącenie Wynegocjowana kwota: 33 000 zł Poszkodowany został potrącony na przejściu dla pieszych przez kierującego samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała w postaci, m.in. licznych...

Czytaj więcej