ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Nawet jeżeli częściowo wina za zdarzenie spoczywa na Tobie, wciąż masz prawo do odszkodowania. Sprawdź, jak o nie walczyć.

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że prawo do odszkodowania powypadkowego przysługuje osobie poszkodowanej nawet wtedy, gdy nie miała ona zapiętych pasów bezpieczeństwa bądź założonego kasku. Prawo do rekompensaty przysługuje każdemu, kto nie ponosi wyłącznej winy za wypadek, nawet jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Obowiązkowe OC kierowcy a wynagrodzenie strat i szkód

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) nakłada na każdego właściciela pojazdu mechanicznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Polisa OC przenosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń odszkodowawczych na firmę ubezpieczeniową. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia uzyskanie rekompensaty osobom poszkodowanym, a sprawców chroni przed niewypłacalnością.

Komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe?

  • Każdej osobie poszkodowanej w wypadku, za wyjątkiem osób ponoszących wyłączną winę za zdarzenie (kierowcy niebędącemu sprawcą, pasażerom, pasażerom sprawcy, pieszym, rowerzystom itp.).
  • Rodzinie poszkodowanego, który w wyniku wypadku poniósł śmierć.
  • Poszkodowanemu również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź nie posiadał ważnej polisy OC (wówczas o rekompensatę należy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny sprzed lat

Termin ogólny przedawnienia w ubieganiu się o roszczenia odszkodowawcze wynosi trzy lata (art. 442[1] § 1 kodeksu cywilnego). Czas liczony jest od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi aż 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Osoba poszkodowana może domagać się następujących roszczeń:

  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem komunikacyjnym,
  • renty (uzupełniającej, kapitalizacji, na zwiększone potrzeby),
  • zwrotu utraconych zarobków (w przypadku krótszych okresów niepełnosprawności),
  • zwrotu wartości uszkodzonych rzeczy

Rodzina poszkodowanego, który poniósł śmierć, może walczyć o odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę alimentacyjną, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

PRZYKŁADOWE SPRAWY:

Data zdarzenia: lipiec 2018 Ubezpieczyciel: ERGO HESTIA Typ zdarzenia: potrącenie przez pojazd Wynegocjowana kwota: 80 000 zł Poszkodowana przechodziła przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Przy zejściu z przejścia,...

Czytaj więcej

Data zdarzenia: grudzień 2018 Ubezpieczyciel: Warta Typ zdarzenia: Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny Wynegocjowana kwota: 11 000 zł Poszkodowany uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Doznał niewielkiego...

Czytaj więcej

Data zdarzenia: czerwiec 2011 Ubezpieczyciel: PZU SA Typ zdarzenia: potrącenie przez pojazd Wynegocjowana kwota: 50 000 zł Poszkodowana jechała rowerem wzdłuż ulicy. Z ulicy podporządkowanej wyjechał pojazd osobowy, który zajechał...

Czytaj więcej

Data zdarzenia: lipiec 2012 Ubezpieczyciel: Allianz Typ zdarzenia: potrącenie przez pojazd Wynegocjowana kwota: 4000zł W dn. 28-12-2012r. Nasza klienta prawidłowo poruszająca się prawą stroną jezdni została potrącona przez pojazd sprawcy....

Czytaj więcej

Data zdarzenia: maj 2012 Ubezpieczyciel: Benefia Typ zdarzenia: potrącenie pieszej Wynegocjowana kwota: 1800 zł W dn. 10-05-2012r. Poszkodowana poruszająca się prawidłowo na oznakowanym przejściu dla pieszych została potracona przez pojazd....

Czytaj więcej

Data zdarzenia: czerwiec 2012 Ubezpieczyciel: Ergo Hestia Typ zdarzenia: potrącenie pieszej Wynegocjowana kwota: 4 957,95 zł Poszkodowana została potrącona na przejściu dla pieszych w Nakle nad Notecią. W wyniku wypadku...

Czytaj więcej

Data zdarzenia: sierpień 2012 Ubezpieczyciel: PZU Typ zdarzenia: potrącenie rowerzystki Wynegocjonowana kwota: 5400 zł Poszkodowana jadąc rowerem prawą stroną jezdni została potrącona przez samochód osobowy. W wyniku zdarzenia Poszkodowana doznała...

Czytaj więcej

Data zdarzenia: 2013 Jak niebezpieczne mogą się okazać zakupy, przekonała się nasza klientka. Prosta z pozoru czynność skończyła się dramatycznie. Wszystko przez nieuwagę i brak wyobraźni kierowcy przejeżdżającego przez parking...

Czytaj więcej

Data zdarzenia: 2013 Kobieta została potrącona na ulicy przez kierowcę samochodu osobowego. Siła uderzenia była tak duża że poszkodowana została wyrzucona na kilka metrów i przeleciała przez ogrodzenie pobliskiej posesji....

Czytaj więcej

Typ zdarzenia: Potrącenie na pasach Poszkodowany został potrącony na przejściu dla pieszych przez kierującego samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia klient Eventus Dochodzenie Odszkdoowań doznał obrażeń ciała w postaci, m.in. licznych...

Czytaj więcej