UPADEK PASAŻERKI W AUTOBUSIE

Typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny
Wywalczona kwota odszkodowania: 44.000 zł

Opis zdarzenia:
Pani Kamila podróżowała jako pasażerka autobusu. Z powodu niebezpiecznego manewru innego pojazdu, kierowca autobusu zmuszony był gwałtowanie hamować. Wskutek mocnego szarpnięcia Pani Kamila puściła poręcz, której się trzymała, i upadła. Doznała obrażeń, w wyniku których trafiła do szpitala.

Pani Kamila doznała:
• złamania szyjki kości udowej lewej;
• rany tłuczonej prawej strony twarzy.

Przebywała na Oddziale Ortopedii przez 10 dni, gdzie przeszła operację wszczepienia endoprotezy lewego stawu biodrowego.

Konsekwencje:
Doznane urazy sprawiały Pani Kamili ból, który musiała niwelować lekami przeciwbólowymi. Cierpiała również z powodu problemów ze snem wywołanych bólem i koniecznością spania w jednej, wymuszonej pozycji. Przez pierwsze 2 tygodnie po wypisie ze szpitala jej mąż przebywał na urlopie opiekuńczym, żeby pomóc jej przy podstawowych czynnościach, a później była w stanie funkcjonować samodzielnie.

Przebieg sprawy:
Na etapie likwidacyjnym ubezpieczyciel wypłacił 19.000 zł z tytułu zadośćuczynienia i nie zgodził się na przedstawione przez nas warunki ugody. Po skierowaniu pozwu do sądu ponownie podjęliśmy negocjacje, w wyniku których zawarliśmy ugodę na satysfakcjonującą kwotę 26.000 zł dopłaty zadośćuczynienia.

Kwoty uzyskane dzięki Kancelarii Eventus:

  • etap przed złożeniem pozwu: 19.000 zł
  • ugoda w toku postępowania sądowego: 25.000 zł