UPADEK Z WYSOKOŚCI PODCZAS PRACY

Ubezpieczyciel: PZU
Typ zdarzenia: wypadek przy pracy
Wynegocjowana kwota: 115 241,69 PLN

Nasz Klient około godziny 10.40 uległ wypadkowi przy pracy. Podczas wykonywania pracy Poszkodowany spadł z pomostu pociągu sieciowego z wysokości ok. 4,5m.

W czasie wykonywanych prac nie zabezpieczono pomostu bocznego barierkami wewnętrznymi, co skutkowało odsłoniętą przestrzenią na pomoście roboczym na wysokość ok.1,5 m. Nadmienić również należy, iż w zakładzie pracy Poszkodowanego nie opracowano szczegółowej instrukcji bhp dotyczącej stosowanego w zakładzie procesu technologicznego demontażu sieci górnej, a osoba sprawująca nadzór nad wykonywanymi pracami na wysokości nie dopilnowała w sposób należyty stosowania przez pracowników środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, czym nie dopełniła ciążącym na niej obowiązku.

Nasz Klient został przetransportowany do Pomorskiego Centrum Traumatologii, gdzie był hospitalizowany. W wyniku wypadku Nasz Klient doznał urazu wielonarządowego w postaci licznych złamań i stłuczeń całego ciała. Przeprowadzone badania pozwoliły również na uwidocznienie krwi w lewej zatoce szczękowej oraz płynu w lewej jamie opłucnowej o grubości do 14 mm. Uraz kręgosłupa doprowadził do niedowładu kończyn dolnych i porażenia zwieraczy, co doprowadziło do trwałego upośledzenia Poszkodowanego.

Nasz Klient początkowo otrzymał kwotę bezsporną 30000zł. Po dalszych działaniach firmy Eventus Dochodzenie Odszkodowań Poszkodowany otrzymał zwrot kosztów leczenia w wysokości 994,81zł, zwrot kosztów dojazdów w wysokości 210zł oraz zwrot kosztów opieki w wysokości 4900zł. Dzięki prowadzeniu sprawy przez Eventus Dochodzenie Odszkodowań Nasz Klient otrzymał comiesięczną rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 1500zł miesięcznie oraz rentę wyrównawczą236,66zł miesięcznie. Sprawa ostatecznie została zakończona ugodą w łącznej kwocie 115.241,69zł.