potknięcia lub poślizgnięcia

Dziurawy chodnik, śliska powierzchnia, oblodzone schody, mokra podłoga – wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do upadku i powstania uszczerbku na zdrowiu. 

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ. BEZPŁATNIE OCENIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Dziurawy chodnik, śliska powierzchnia, oblodzone schody, mokra podłoga – wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do upadku i powstania uszczerbku na zdrowiu. Pomagamy uzyskać odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku potknięcia oraz wskutek poślizgnięcia, które mogą wymagać leczenia oraz rehabilitacji. Ponadto wspieramy w ubieganiu się o zwrot utraconych dochodów za zwolnienie lekarskie bądź zniszczone rzeczy osobiste.

Pomagamy naszym Klientom uzyskać odszkodowanie za uszkodzenia ciała powstałe wskutek poślizgnięcia na zabłoconym lub oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku bądź przystanku komunikacji miejskiej, czy na schodach prowadzących do instytucji publicznych lub miejsca pracy. Ponadto wspieramy w uzyskaniu rekompensaty za szkody powstałe w wyniku potknięcia o dziury i nierówności chodników, podłogi w sklepach i podobnych miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

Jeśli więc w przestrzeni publicznej, na skutek niedopełnienia obowiązków przez właściciela lub zarządcę nieruchomości, złamałeś, skręciłeś lub zwichnąłeś kończynę, doznałeś innych obrażeń ciała bądź też w wyniku upadku uszkodzone zostały Twoje rzeczy, pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym wskutek potknięcia lub poślizgnięcia?

Poszkodowany, który doznał szkody osobowej lub majątkowej z winy właściciela lub zarządcy terenu, na którym doszło do nieszczęśliwego upadku, może dochodzić:

  • zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne oraz krzywdę psychiczną;
  • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, a także opieki pielęgniarskiej lub wykonywanej przez osoby bliskie;
  • zwrotu kosztów uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy osobistych;
  • zwrotu kosztów dojazdów do szpitali i placówek medycznych;
  • zwrotu zarobków utraconych podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim;
  • renty uzupełniającej z tytułu utraconych dochodów lub zwiększonych potrzeb wynikających z trwałego pogorszenia stanu zdrowia.

Jak pomagamy poszkodowanym?

Reprezentujemy naszych Klientów przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, a także przed pracodawcami, zarządcami obiektów, organami administracyjnymi, placówkami medycznymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w sprawę lub posiadającymi potrzebną dokumentację.

W pierwszej kolejności pomagamy ustalić właściciela bądź zarządcę terenu, na którym doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, a także jego zakład ubezpieczeń. Poza tym pomagamy zebrać dowody wskazujące winę właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające poniesione przez Klienta nakłady finansowe.

O czym należy pamiętać, chcąc dochodzić roszczeń z tytułu potknięcia lub poślizgnięcia?

1. Niezbędne są zdjęcia miejsca, w którym doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. Muszą one przede wszystkim umożliwiać rozpoznanie przyczyny wypadku (nierówność, dziura, oblodzenie), jej umiejscowienia (numer domu, nazwa ulicy), a także ustalenie podmiotu lub osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę.
2. Jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu, lecz wezwanie pogotowia ratunkowego nie było konieczne, należy udać się do lekarza, który w dokumentacji medycznej stwierdzi powstanie szkody osobowej.
3. Jeśli doszło do uszkodzenia mienia, należy wykonać zdjęcia zniszczonych rzeczy. W przypadku, gdy możliwa była naprawa, należy poprosić serwis o wystawienie kosztorysu naprawy.
4. Ponosząc wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją lub naprawą mienia, należy prosić o wystawianie faktur imiennych, gdyż są one najlepszym sposobem, by udokumentować poniesienie takich kosztów.

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ. BEZPŁATNIE OCENIMY TWOJĄ SPRAWĘ! 

PRZYKŁADOWE SPRAWY:

Typ zdarzenia: OC dobrowolne Wynegocjowana kwota: 58 000 złPani Alicja podczas zamiatania chodnika obok swojej posesji wpadła nogą w ubytek w krawężniku. W związku z doznanymi urazami Pani Alicja była...

Czytaj więcej

Ubezpieczyciel: Typ zdarzenia: potknięcie Wynegocjowana kwota: 3500 zł Klientka potknęła się na nierówności nawierzchni chodnika. W wyniku przedmiotowego zdarzenia doznała urazu w postaci rany palca III ręki prawej. Klientka zgłosiła...

Czytaj więcej

Ubezpieczyciel: Allianz Typ zdarzenia: potknięcie Wynegocjowana kwota: 8000 zł Klientka poruszając się chodnikiem upadła w wyniku potknięcia przez wystające płytki chodnikowe, doprowadzając do złamania kości ramieniowej lewej.

Czytaj więcej