ZŁAMANIE MIEDNICY WSKUTEK POTRĄCENIA PIESZEJ NA PASACH

Typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny
Wywalczona kwota odszkodowania: 84.300 zł

Opis zdarzenia:
Pani Karolina została potrącona na przejściu dla pieszych. Sprawca nie ustąpił jej pierwszeństwa, mimo że prawidłowo przechodziła przez pasy. Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które przewiozło ją do szpitala.

W wyniku zdarzenia Pani Karolina doznała m.in.:
• wielomiejscowego złamania miednicy typu Malgaigne’a po stronie lewej,
• złamania lewego obojczyka,
• złamania lewego żebra.

Konsekwencje:
Pani Karolina leżała w szpitalu łącznie 14 dni. Po leczeniu została zaliczona do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym. Cała sytuacja wywołała u niej problemy psychiczne w postaci zaburzeń adaptacyjnych.

Przebieg sprawy:
Na etapie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wypłacił 20.000 zł zadośćuczynienia
i 2.300 zł zwrotu kosztów. Po złożeniu pozwu, w wyniku negocjacji, zawarliśmy ugodę na dodatkowe 62.000 zł.

Kwoty uzyskane dzięki Kancelarii Eventus:

  • etap przed złożeniem pozwu: 22.300 zł
  • ugoda w toku postępowania sądowego: 62.000 zł