ZAKLINOWANIE STOPY W DZIURZE W KRAWĘŻNIKU

Typ zdarzenia: OC dobrowolne
Wywalczona kwota odszkodowania: 58.000 zł

Opis zdarzenia:
Pani Alicja podczas zamiatania chodnika obok swojej posesji wpadła nogą w ubytek w krawężniku. Straciła równowagę i upadła na prawy bok. Sąsiedzi pomogli jej uwolnić stopę ze szczeliny i przenieśli ją do domu. Z uwagi na silny ból nogi, została przewieziona do szpitala. W wyniku zdarzenia u naszej Klientki doszło do:

– przezkrętarzowego złamania szyjki kości udowej prawej z przemieszczeniem,
– złamania kości promieniowej prawej ręki.

W związku z doznanymi urazami Pani Alicja była kilkakrotnie hospitalizowana. Spędziła w szpitalach łącznie 52 dni. W trakcie pobytów wykonano jej 2 poważne operacje uszkodzonej nogi.
Później wielokrotnie korzystała z rehabilitacji.

Konsekwencje:
Pani Alicja dotychczas mieszkała sama w domu jednorodzinnym i samodzielnie się nim zajmowała, mimo zaawansowanego wieku. Po wypadku była zmuszona leżeć w łóżku i korzystała z pomocy sąsiadki. Nie mogła poruszać się o balkoniku, ponieważ oprócz uszkodzonej nogi, miała również złamaną prawą rękę. W wyniku zastosowanego leczenia noga uległa skróceniu, przez co Pani Alicja utykała i chodziła o kuli. Konsekwencje wypadku sprawiły, że pogorszył się jej stan psychiczny.

Przebieg sprawy:
Zakład ubezpieczeń, do którego Pani Alicja zgłosiła swoje roszczenia, odmówił przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie i wypłaty odszkodowania. Pani Alicja złożyła reklamację dwa razy, jednak bezskutecznie. Podjęliśmy współpracę i złożyliśmy w imieniu Pani Alicji pozew o zapłatę. W odpowiedzi ubezpieczyciel żądał uznania, że Pani Alicja przyczyniła się do zdarzenia w 90%. Ostatecznie, w wyniku podjętych przez nas negocjacji, zawarliśmy ugodę, na mocy której Pani Alicja otrzymała ponad 58.000 zł!

Klientka sama uzyskała: 0 zł
Kancelaria EVENTUS wywalczyła: 58.000 zł