CZOŁOWE ZDERZENIE POJAZDÓW I LICZNE ZŁAMANIA

Typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny
Wywalczona kwota odszkodowania: 163.750 zł

Opis zdarzenia:

Pani Marlena jechała prawidłowo swoim samochodem, gdy nagle jadący z naprzeciwka pojazd zjechał na jej pas i doprowadził do czołowego zderzenia.

W wyniku wypadku Pani Marlena doznała:
• zwichnięcia lewego stawu biodrowego i dwóch złamań w jego obrębie;
• złamania kostki i piszczeli w prawej nodze z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego,
• otwartego złamania prawej rzepki z przemieszczeniem,
• otwartego złamania kości łokciowej lewej z bocznym zwichnięciem stawu łokciowego.

Konsekwencje:
W trakcie leczenia Pani Marlena cierpiała z powodu bólu wielu części ciała. Był on tak silny, że wymagała podawania silnych leków narkotycznych w pompie dożylnej. Nie mogła jeść, a z uwagi na silne krwawienie powypadkowe, musiała mieć przetaczaną krew. W szpitalu spędziła 22 dni. Przez 2 miesiące po wypadku zmuszona była leżeć, bez możliwości siadania, wstawania ani chodzenia. Pierwsze kroki zaczęła stawiać w trakcie rehabilitacji w oddziale szpitalnym, opierając się o specjalny chodzik. Pani Marlena przed wypadkiem była osobą wysportowaną, przez co stosunkowo szybko wróciła do sprawności fizycznej. Już rok po wypadku zaczęła ponownie chodzić na siłownię, odczuwając ograniczenia tylko przy wykonywaniu niektórych ćwiczeń wymagających podparcia na ręce.

Przebieg sprawy:
Przeciwko sprawcy wypadku była prowadzona sprawa karna. Sąd uznał go za winnego i orzekł zapłatę na rzecz Pani Marleny kwotę ponad 43 tys. zł z tytułu zarobków utraconych w okresie, gdy przebywała na zwolnieniu lekarskim.
Ubezpieczyciel sprawcy wypadku wypłacił 38 tys. zł jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Uznając kwotę wypłaconego zadośćuczynienia za znacznie zaniżoną, złożyliśmy reklamację, której nie uwzględniono. W konsekwencji wystąpiliśmy na drogę sadową. W toku procesu wynegocjowaliśmy satysfakcjonujące dla Klientki i dla nas warunki ugody, na mocy której ubezpieczyciel dopłacił na jej rzecz 125.000 zł.

Klientka sama uzyskała: 43.000 zł.
Kwoty uzyskane dzięki Kancelarii Eventus:
– etap przed złożeniem pozwu: 38.750 zł
– ugoda w toku postępowania sądowego: 125.000 zł