Zalanie: kto zapłaci?

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Podczas prowadzenia prac remontowych na drodze, zalany zostaje lokal mieszczący się w przejściu pod ziemnym, dokładnie pod prowadzonymi pracami. Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania…

Twierdzi, że powinna się tym zająć firma, która prowadzi prace remontowe i przez którą doszło do zalania. Co robimy? Szkoda zdecydowanie powinna zostać wypłacona. Natomiast zakład ubezpieczeń może dochodzić zadośćuczynienia od firmy, która zalała lokal. Można też było zgłosić się samemu do tej firmy z roszczeniem, bo ona z pewnością też jest ubezpieczona. Należy próbować do skutku, nie wolno się poddawać.