WYPADEK NA SKUTEK UDERZENIA W MIEJSCU PRACY

Ubezpieczyciel: AXA
Typ zdarzenia: wypadek przy pracy
Wynegocjowana kwota: 12 tys. zł – sprawa w toku

Poszkodowany uderzył głową o obudowę wentylacyjną, która była zbyt nisko zawieszona. Ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania tłumacząc, że szkoda nie powstała z winy pracodawcy.

Eventus Dochodzenie Odszkodowań złożył wniosek o interwencję do rzecznika ubezpieczonych. Wówczas AXA zmieniło decyzję – okazało się, że pracodawca odpowiada za szkodę, ale jest ona poniżej franszyzny (kwoty, do której odpowiada sprawca szkody). Po kolejnym odwołaniu AXA znów zmienia zdanie: szkoda jest powyżej franszyzny i wypłaca na rzecz poszkodowanego kwotę 12 tys. zł.

Sprawa jest nadal w toku. Eventus Dochodzenie Odszkodowań dochodzi od sprawcy szkody, czyli zakładu pracy, 9,8 tys. zł (do której on odpowiada).