Potrącenie pieszego na pasach, jak uzyskać odszkodowanie?

Do najczęściej występujących w Polsce wypadków drogowych zaliczają się te z udziałem pieszych, a szczególnie potrącenia na pasach. Ich finał bywa różny – od lekkich obrażeń i posiniaczeń po poważne urazy ciała, a nawet śmierć. Różne są też przyczyny potrąceń. Czasem jest to zbyt szybka, nieostrożna jazda bądź też kierowca pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Nierzadko winni są też sami piesi, którzy wkraczają na pasy na czerwonym świetle, nie patrząc na jezdnię.

Mogłoby się wydawać, że odszkodowanie poszkodowanemu pieszemu należy się jedynie w przypadku udowodnionej winy kierowcy. Kodeks cywilny mówi jednak inaczej, powołując się na tzw. zasadę ryzyka. Oznacza to, że kierowca odpowiada za szkody wyrządzone autem bez względu na to, czy zawinił. Poruszanie się samochodem, nawet zgodnie z przepisami, stwarza bowiem zagrożenie dla pieszych. Z tego względu każdy poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie na pasach. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, w których do zdarzenia doszło w wyniku działania osoby trzeciej, sił wyższych bądź też z wyłącznej winy osoby poszkodowanej.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie z polisy OC kierowcy. Jeśli nie posiada on ważnego ubezpieczenia bądź też nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości (ucieczka kierowcy z miejsca zdarzenia), wówczas odszkodowanie wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W celu jego otrzymania należy zgłosić wniosek o odszkodowanie wraz z załączoną dokumentacją medyczną (potwierdzające uszczerbek na zdrowiu w wyniku potrącenia), notatką policyjną z miejsca zdarzenia i innymi załącznikami – w tym przypadku warto skorzystać z pomocy kancelarii specjalizującej się w odszkodowaniach.

W przypadku wypłaty odszkodowania o zaniżonej wartości lub też całkowitej odmowy jego wypłacenia przez ubezpieczyciela, poszkodowany może skierować sprawę na drogę sądową.

Warto pamiętać, że poszkodowany może ubiegać się o takie świadczenia jak:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz opieki lub zaliczki na takie koszty,
  • zwrot kosztów dojazdów do szpitali, placówek medycznych,
  • zwrot dochodów utraconych w okresie rekonwalescencji po wypadku,
  • renta uzupełniająca.