Specjaliści w Kancelarii Eventus posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed firmami ubezpieczeniowymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Skarbem Państwa. Występujemy również przeciwko podmiotom komunalnym, spółdzielniom, pracodawcom i innym sprawcom szkód. Nasi doradcy ds. odszkodowań działają na terenie całego kraju. Konsultacje, porady, analiza dokumentacji, jak również negocjacje i prowadzenie sprawy są bezpłatne. Wynagrodzenie w postaci uzgodnionej wcześniej prowizji pobieramy dopiero po wygranej sprawie.

Z nami uzyskasz odszkodowanie za wypadek

Oferujemy kompleksową obsługę prawną. Reprezentujemy Klienta poprzez przygotowanie niezbędnych dowodów, zgłoszenie szkody, sporządzanie pism i wszelkie kontakty z podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensaty. Dążymy do tego, aby odszkodowanie powypadkowe było dla Państwa wypłacone w należnej wysokości i w możliwie jak najkrótszym czasie. Naszym celem jest rozstrzygnięcie sprawy na etapie przedsądowym, jednak w razie konieczności uczestniczymy również w procesie sądowym, zapewniając Państwu pełnomocnika.

W kręgu naszych specjalności mieszczą się odszkodowania za:

 • wypadki w rolnictwie lub przy pracy,
 • wypadki komunikacyjne,
 • potknięcia, poślizgnięcia, upadki,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowania komunikacyjne

Rekompensata po wypadku komunikacyjnym przysługuje każdej osobie poszkodowanej, o ile nie była ona wyłącznym sprawcą zdarzenia. Pomagamy naszym Klientom w ubieganiu się o wypłatę następujących świadczeń:

 1. odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów, np. na naprawę pojazdu, holowanie, naprawę bądź odkupienie rzeczy uszkodzonej lub utraconej itp.;
 2. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (jednorazowe świadczenie w celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych osoby poszkodowanej);
 3. renty w jednej z trzech postaci:
  • renta uzupełniająca wyrównuje różnicę w dochodach poszkodowanego względem ich wysokości sprzed wypadku;
  • kapitalizacja renty ma formę świadczenia jednorazowego dla inwalidy;
  • renta na zwiększone potrzeby zapewniająca dochód z przeznaczeniem na poprawę stanu zdrowia;
 4. zwrotu utraconych zarobków – w przypadku, gdy poszkodowany został dotknięty krótkotrwałym okresem niepełnosprawności wyłączającym z życia zawodowego.

Odszkodowanie po wypadku przysługuje również rodzinie poszkodowanego, jeżeli ten wskutek zdarzenia poniósł śmierć. Odszkodowanie wypłacane jest w sytuacji, kiedy po śmierci poszkodowanego jego najbliższym znacznie pogorszyła się sytuacja materialna. Rodzina może też ubiegać się o zwrot kosztów leczenia i pochówku, a także o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę psychiczną. Osobom, wobec których poszkodowany zmarły miał obowiązek alimentacyjny, przysługuje renta alimentacyjna.

Więcej informacji na temat swoich praw i szans na uzyskanie odszkodowania po wypadku losowym, w miejscu pracy lub komunikacyjnym uzyskacie Państwo kontaktując się z Kancelarią Eventus.