Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie. Nagła strata bliskiej nam osoby, to ogromny cios dla całej rodziny. Oprócz oczywistej utraty ukochanego człowieka, bliscy tracą także jego dochody. Powoduje to bardzo często znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny zmarłego.

Na szczęście mogą oni ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionej straty. Uzyskane w wyniku tego środki mają, docelowo, zostać przeznaczone na wyrównanie sytuacji materialnej rodziny. Mają także zapewnić byt w okresie przystosowywania się do nowej sytuacji.

Kiedy rodzinie przysługuje odszkodowanie? Jeśli śmierć bliskiego nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku podczas pracy, także w rolnictwie, w wyniku potknięcia, poślizgnięcia oraz w wyniku błędu lekarskiego.
Śmierć członka rodziny, zwłaszcza ta nagła, jest traumą. Nikt nie ma w takim momencie głowy do załatwiania spraw formalnych, a one, niestety, są na tym początkowym etapie kluczowe. Dlatego też warto od razu skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii, która zdejmie z naszych barków to niepotrzebne brzemię.

Komu przysługuje odszkodowanie? Wbrew obiegowym opiniom, nie tylko żonie i dzieciom. O odszkodowanie mogą ubiegać się także dalsi krewni: rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, a nawet osoby niespokrewnione, które udowodnią łączącą ich ze zmarłym więź (konkubenci). Ważne też, by pokrzywdzeni wykazali, że zmarły okazywał im materialne wsparcie.

Jak długo można ubiegać się o odszkodowanie? Jeśli zgon nastąpił w wyniku przestępstwa, mamy na to nawet 20 lat. Jeśli jednak bliski uległ wypadkowi, mamy na to jedynie 3 lata.

Odszkodowania z tytułu utraty bliskiej osoby należą do najczęściej zaniżanych przez firmy ubezpieczeniowe. Warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy, która zagwarantuje nam uzyskanie możliwie najwyższej rekompensaty.