ODSZKODOWANIE W WYNIKU ZDERZENIA POJAZDÓW

Ubezpieczyciel: Warta
Typ zdarzenia: Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
Wynegocjowana kwota: 11 000 zł

Poszkodowany uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Doznał niewielkiego urazu głowy, klatki piersiowej, barku oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym.

Zakład ubezpieczeń podjął decyzję o wypłacie zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia w kwocie 1 050 zł. Po otrzymaniu tej decyzji poszkodowany zgłosił się do naszej kancelarii. W wyniku negocjacji z zakładem ubezpieczeń udało nam się uzyskać dla poszkodowanego świadczenia w łącznej kwocie 11 000 zł, które obejmowały zadośćuczynienie, zwrot kosztów opieki oraz odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów.