ODSZKODOWANIE PO POTRĄCENIU NA CHODNIKU

Typ zdarzenia: potrącenie

wywalczona kwota odszkodowania: 66.500

Opis zdarzenia:

Nasz klient został potrącony na chodniku przez kierowcę, który następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Pieszy został natychmiast przetransportowany do Szpitala w Bydgoszczy, gdzie stwierdzono szereg poważnych urazów, w tym złamania kości piszczelowej i kości czaszki, rany głowy, złamania żeber, a także liczne otarcia i stłuczenia.

Konsekwencje:

Po operacjach i długotrwałym leczeniu, nasz klient został wypisany do domu i rozpoczął rehabilitację. Dzięki intensywnym staraniom udało mu się znacząco poprawić swojego stanu zdrowia.

Przebieg sprawy:

W imieniu poszkodowanego złożyliśmy roszczenia, w tym o wypłatę zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy. W odpowiedzi przyznano mu zadośćuczynienie w kwocie 8.500 zł, zwrot utraconego zarobku, zwrot kosztów opieki oraz zwrot kosztów leczenia w kwocie ok. 2.500 zł. W wyniku złożonego odwołania wywalczyliśmy dodatkowe 10.500 zł zadośćuczynienia.

Nasz zespół wnikliwie przeanalizował też dokumentację medyczną i sporządził rzetelny obraz strat. Ustaliliśmy, że uszczerbek na zdrowiu wynosił nie 15%, jak stwierdził ubezpieczyciel, ale 20%. Powołaliśmy się przy tym na opinię niezależnego lekarza. W świetle tych dowodów, wystąpiliśmy o dodatkowe zadośćuczynienie.

W imieniu klienta skierowaliśmy do sądu pozew o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 51.000 zł. Naszemu klientowi zależało jednak na szybkim załatwieniu sprawy i chciał uniknąć długotrwałego procesu. Dzięki naszym staraniom i doświadczeniu, podczas pierwszej rozprawy sądowej skłoniliśmy ubezpieczyciela do zawarcia ugody. Uzyskaliśmy dla klienta dodatkowe 45.000 zł tytułem zadośćuczynienia, a także zwrot kosztów procesu w łącznej wysokości 6.700 zł.