Nieodśnieżony chodnik – jak uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie?

W mroźne, zimowe dni, podczas których śnieg zasypuje drogi oraz chodniki, odśnieżanie ich jest jednym z podstawowych obowiązków ich właścicieli lub zarządców. Jeśli z odpowiednich odcinków powierzchni użytkowej nie zostanie usunięty śnieg oraz lód, a my doznamy uszkodzenia ciała podczas poślizgnięcia się na owym terenie, przysługuje nam zadośćuczynienie lub/i odszkodowanie ze strony osób i instytucji, które są odpowiedzialne za odśnieżenie i uszorstnienie.

Nieodśnieżony chodnik – jak uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie?

Na początek warto zaznaczyć, w jaki sposób zachować się podczas zdarzenia. Gdy poślizgniemy się na chodniku, niezwłocznie należy zrobić zdjęcie miejsca zdarzenia. Jeśli nasz upadek został zaobserwowany przez osoby trzecie, nieocenioną pomocą będą ich zeznania, dlatego najlepiej jest pobrać od świadków dane kontaktowe, by mogli złożyć swoje oświadczenie na temat zdarzenia. Oczywiście, wszelkie nagrania z monitoringu są najpewniejszym sposobem na zdobycie niezbitego dowodu poślizgnięcia się. W ekstremalnych przypadkach, gdy uszkodzenia ciała są ciężkie, należy wezwać pogotowie, a także policję lub straż miejską.

Kolejnym krokiem w celu otrzymania odszkodowania za wypadek oraz pozyskanie finansowania na ewentualną rehabilitację, czy inne koszty medyczne jest określenie podmiotu, który odpowiedzialny jest za utrzymanie zimowe chodnika, na którym doszło do poślizgnięcia. Najczęściej będzie to gmina, ponieważ to właśnie ona odpowiada za stan większości chodników. W niektórych przypadkach może to być również np. spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

O zadośćuczynienie lub odszkodowanie (zapomogę) nie można starać się w każdym przypadku. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy np. występują gwałtowne opady atmosferyczne, co uniemożliwia zabezpieczenie wszystkich chodników przed tworzeniem się warstw śniegu oraz lodu. W większości przypadków, jeśli posiadasz odpowiednio przygotowany i szeroki materiał dowodowy (szczególnie z oświadczeniami świadków, materiałami z kamer i monitoringu, ) powinieneś uzyskać zadośćuczynienie i/lub odszkodowanie.