Jaki jest czas na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Osoba poszkodowana często zastanawia się, jaki jest czas na złożenie wniosku o odszkodowanie. Czy może zrobić to w dowolnym momencie? Czy jednak ogranicza ją termin, po którym straci prawo do zgłoszenia roszczenia?

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Czas, w jakim dana osoba może ubiegać się o otrzymanie świadczeń, reguluje tzw. przedawnienie roszczeń. Przedawnienie roszczeń, w dużym uproszczeniu, oznacza, że jeżeli osoba poszkodowana złoży wniosek o odszkodowanie po terminie przewidzianym w przepisach, to ubezpieczyciel ma prawo do odmówienia wypłaty odszkodowania. Także przed sądem. Terminy przedawnienia roszczeń są regulowane przepisami prawa i są różne dla różnych rodzajów spraw.

W jakim czasie trzeba złożyć wniosek o odszkodowanie?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym poszkodowany ma 3 lata na dochodzenie swoich roszczeń, licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Jeśli wypadek nastąpił na skutek czynu niedozwolonego, to poszkodowany ma 3 lata na złożenie wniosku o odszkodowanie. Wtedy czas liczy się od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę.

Odszkodowanie po 20 latach

Czy po upływie 3 lat poszkodowany może jeszcze dochodzić roszczeń? Zwłaszcza jeśli doznał poważnych obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia?

Na szczęście tak!
Jeśli szkoda została wyrządzona na skutek zbrodni lub występku, termin dochodzenia roszczeń wydłuża się do 20 lat. Liczy się on wtedy od daty popełnienia przestępstwa, czyli od daty wypadku. Bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

W polskim prawie czyn, który spowodował szkodę, uznawany jest przestępstwo, jeśli poszkodowany poniósł śmierć lub doznał uszczerbku na zdrowiu trwającego dłużej niż 7 dni, w tym naruszenia czynności narządów, rozstroju zdrowia, nieuleczalnej choroby lub trwałej niezdolność do pracy w zawodzie. W przypadku śmierci poszkodowanego prawo do dochodzenia odszkodowania przechodzi na jego najbliższych.

Czy można przerwać bieg przedawnienia?

Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany w następujących sytuacjach:
– podjęcie czynności przed sądem, np. złożenie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi,
– zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela,
– uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

W powyższych przypadkach termin przedawnienia zaczyna biec na nowo. Oznacza to, że w określonych sytuacjach można złożyć wniosek o odszkodowanie nawet później niż po 20 latach od wypadku, jeśli doszło w jego wyniku do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jaki jest czas na złożenie wniosku o odszkodowanie? Przykład

W 2012 roku Twoja mama ucierpiała w wyniku wypadku komunikacyjnego, który był skutkiem przestępstwa. Między innymi złamała nogę i przez kilka tygodni nosiła gips, a potem ortezę. Wymagała wielotygodniowej rehabilitacji, żeby dojść do pełnej sprawności. Przedawnienie roszczeń w tej sytuacji wynosi 20 lat i jego termin upłynie w 2032 roku. Mama swoje roszczenia zgłosiła ubezpieczycielowi 6 lat po wypadku, a więc w 2018 roku. Po miesiącu otrzymała decyzję, w której ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Od tej decyzji termin 20 lat biegnie na nowo, więc sprawa przedawni się dopiero w 2038 roku, czyli 26 lat po wypadku.

Jak widać czas na złożenie wniosku o odszkodowanie może być o wiele dłuższy niż 3 lata. Warto więc sięgać po profesjonalną pomoc wyspecjalizowanej kancelarii takiej jak nasza, żeby nie pogubić się w terminach i w pełni skorzystać z praw przysługujących poszkodowanemu.

Teczki z dokumentami, jedna na drugiej i kalendarz na nich – próba odpowiedzi na pytanie, jaki jest czas na złożenie wniosku o odszkodowanie.