Jak udowodnić błąd medyczny?

To smutne, ale w Polsce nadal pokutuje przeświadczenie, że, kolokwialnie ujmując, z lekarzem nie wygrasz. Dlatego też tylko niewielki odsetek spraw trafia do sądu. Mnóstwo poszkodowanych nie decyduje się w ogóle na wysuwanie wobec lekarzy lub szpitali jakichkolwiek roszczeń.

Na szczęście, dzięki takim kancelariom jak moja, ten niesprawiedliwy trend się zmienia. Nasza wysoka skuteczność przekonuje poszkodowanych, by walczyli o swoje prawa.

Zacznijmy jednak od początku. Każdy pacjent może dochodzić swoich praw w sądzie. Musi jednak pamiętać, że to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia winy. Dlatego też, każdy zarzut musi zostać poparty solidną i niepodważalną dokumentacją, np. pacjentce usunięto jajnik, choć można było tego uniknąć, stosując laparotomię zamiast laparoskopii. Pacjentka musi w takim wypadku przedstawić opinie niezależnych lekarzy, którzy potwierdzą jej tezę.

Pozew przeciw lekarzowi / szpitalowi musi być poparty konkretnymi dowodami. W innym wypadku, już na etapie postępowania, sąd oddali powództwo. To częsty błąd popełniany z niewiedzy. Dlatego też warto korzystać z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii, które uchronią nas przed takimi pomyłkami.

W pierwszej chwili pacjent powinien uzyskać pełną dokumentację medyczną. Szpital ma obowiązek udostępnienia jej poszkodowanemu. Jeśli utrudnia nam w jakikolwiek sposób uzyskanie dokumentacji, mamy prawo zwrócić się do sądu o nakaz jej wydania.

Żeby nasz pozew był rzetelny, powinniśmy przedstawić także prywatną opinię specjalisty. Sądy nie posiadają wiedzy medycznej, dlatego mocno opierają się na opinii biegłych. Jeśli biegły potwierdzi, że doszło do błędu w sztuce lekarskiej, sprawa jest niemal wygrana.

Warto także, o ile to możliwe, zabezpieczyć zeznania świadków. Muszą oni wnosić do sprawy istotne informacje i być dobrze przygotowani przez prawników. Z doświadczenia wiemy, że nieprzygotowany świadek może zrobić więcej złego niż dobrego.

Należy pamiętać, że lekarze czy szpitale nigdy nie bronią się na własną rękę, zawsze korzystają z profesjonalnej pomocy doświadczonych prawników. Ty powinieneś zrobić tak samo! W innym wypadku łatwo wpadniesz w ich sidła, celem ich działania jest doprowadzenie do oddalenia pozwu. Pamiętaj o tym, decydując się na batalię sądową ze szpitalem.