Jak opisać wypadek komunikacyjny, zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela?

Jeśli byliśmy uczestnikami wypadku samochodowego, często kierują nami emocje i tracimy zdolność trafnej oceny sytuacji. Podejmujemy pochopne decyzje, zapominamy o wielu istotnych kwestiach, a to z kolei bywa przyczyną trudności w uzyskaniu należnego odszkodowania. Z tego względu warto sobie uświadomić, jakie czynności należy wykonać bezpośrednio po wypadku, jeszcze na miejscu zdarzenia, żeby usprawnić późniejsze działania ubezpieczyciela.

By uniknąć komplikacji związanych z likwidacją szkody, konieczne jest zebranie danych wszystkich uczestników wypadku (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu), warto również poprosić o te dane świadków. Należy także zebrać numery rejestracyjne i numery polis OC pojazdów biorących udział w zdarzeniu, zrobić zdjęcia pojazdów i miejsca wypadku.

Kluczowe jest też sporządzenie notatki/oświadczenia dotyczących przebiegu zajścia, wskazujących osoby winne wypadku oraz opisujące zakres uszkodzeń pojazdów i przedmiotów znajdujących się w pojeździe (np. pęknięta szybka telefonu komórkowego). Notatkę powinien podpisać przede wszystkim sprawca zdarzenia, może również poszkodowany.

Rzetelnie sporządzona notatka z okoliczności wypadku usprawni wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. Jeśli szkody są wyjątkowo duże lub uczestnicy nie są zgodni co do tego, kto zawinił, bądź też istnieje wątpliwość co do stanu trzeźwości kierowców biorących udział w wypadku, konieczne jest wezwanie policji, która zajmie się zbadaniem okoliczności zdarzenia i sporządzi swoją notatkę.

Zgłoszenia szkody można dokonać bezpośrednio w oddziale ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, telefonicznie, mailowo, faksem bądź też pisemnie (przesyłając zgłoszenie na adres siedziby ubezpieczyciela). Niezależnie od wybranej formy każde zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • dane sprawcy i pokrzywdzonych (dane osobowe i teleadresowe),
  • numery rejestracyjne i numery polis OC pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
  • data zdarzenia,
  • miejsce wypadku (nazwa miejscowości, ulicy lub krzyżujących się ulic, ew. numer posesji, na wysokości której doszło do zdarzenia),
  • krótki opis okoliczności zdarzenia (w tym informację, czy na miejscu zdarzenia była obecna policja).

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie sprawcy zdarzenia lub notatkę policji, jeśli została wezwana na miejsce zdarzenia.

Należy pamiętać, że nie jest istotna forma, w jakiej została zgłoszona szkoda. Liczy się zawartość zgłoszenia – dlatego tak ważne jest, by zawierało istotne szczegóły dotyczące wypadku, umożliwiające przede wszystkim zidentyfikowanie sprawcy zdarzenia i poszkodowanych oraz stwierdzenie, czy zgłoszenie zostało skierowane do właściwego ubezpieczyciela. Pozostałe kwestie mają drugorzędne znaczenie, a w razie gdy nie prześlemy ich od razu – ubezpieczyciel zwróci się do nas o ich uzupełnienie.