ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

W Eventus udzielamy wsparcia Klientom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych. Pomagamy dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych wydatków na leczenie i rehabilitację, koniecznych dla powrotu do zdrowia po szkodach doznanych w kolizji bądź wypadku.

Pomagamy uzyskać zwrot kosztów leczenia zarówno przeprowadzonego w placówkach publicznych, jak i w instytucjach prywatnych. Mamy bowiem pełną świadomość, iż w czasach, gdy na pomoc finansowaną przez NFZ można czekać tygodniami czy miesiącami, większość poszkodowanych bierze los we własne ręce i korzysta z medycznej opieki prywatnej. My pomagamy odzyskać odszkodowanie za koszty leczenia oraz rehabilitacji również w takiej sytuacji.

Dążymy do uzyskania przez naszych Klientów zwrotu kosztów leczenia w wyniku wypadku na zasadach tzw. pełnej kompensacji szkody. Oznacza to, że poszkodowany powinien uzyskać pełen zwrot kwoty poniesionej z tytułu szkody.

Zwrot kosztów leczenia – za co możemy go otrzymać?

Zgodnie z treścią art. 444 § 1 Kodeksu Cywilnego w przypadku uszkodzenia ciała bądź wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowany może żądać naprawienia szkody poprzez zwrot kosztów leczenia bądź wyłożenie nań niezbędnej sumy z góry.

Do wydatków, które powinny zostać uznane przez ubezpieczyciela, zalicza się:

 • opłacenie konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych oraz opieki pielęgniarskiej,
 • zakup leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego i ortopedycznego,
 • zakup samochodu dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych, jeśli poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • stosowanie specjalnej diety zaleconej przez lekarza,
 • opłacenie dojazdów do szpitala, lekarzy specjalistów, placówek rehabilitacyjnych,
 • odwiedziny poszkodowanego w szpitalu przez osoby bliskie (zwłaszcza w przypadku wizyt rodziców u ich małoletnich dzieci).

O czym musimy pamiętać ubiegając się o zwrot kosztów leczenia?

Ubezpieczyciele z reguły kwestionują celowość wydatków poniesionych przez poszkodowanego na leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych. Towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują, że poszkodowany powinien korzystać w pierwszej kolejności z bezpłatnej, publicznej służby zdrowia, do której ma dostęp jako płatnik składek ZUS.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, celowe i uzasadnione wydatki wynikające z uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia na skutek wypadku drogowego, mogą zostać jednak pokryte z polisy OC sprawcy wypadku.

Poszkodowany ma więc prawo korzystać z prywatnej opieki medycznej, szczególnie gdy:
 • publiczne placówki nie dysponują odpowiednim sprzętem,
 • obowiązują długie terminy oczekiwania na wizytę u specjalisty bądź zabieg.
Aby ułatwić proces dochodzenia swoich praw do zwrotu kosztów leczenia, warto zebrać stosowne dowody:
 • zaświadczenie z publicznej placówki o odległym terminie wizyty lub zabiegu,
 • paragony oraz faktury za leki, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny i ortopedyczny,
 • paragony oraz faktury za rehabilitację i opiekę pielęgniarską,
 • bilety i inne dowody potwierdzające koszty dojazdów.

PRZYKŁADOWE SPRAWY:

Ubezpieczyciel: PZU / WARTA Typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny Wynegocjowana kwota: 610 000 zł (w tym 6000 zł zwrot kosztów leczenia) Klientka Eventus Dochodzenie Odszkodowań stała się uczestnikiem wypadku drogowego. Poszkodowana...

Czytaj więcej

Ubezpieczyciel: PZU Typ zdarzenia: Wypadek komunikacyjny Wynegocjowana kwota: 13 000 zł (w tym 10000 zł zwrot utraconych korzyści) Poszkodowany w wyniku zderzenia doznał obrażeń ciała w postaci urazu głowy, odcinka...

Czytaj więcej