ZNACZĄCA UGODA POZASĄDOWA PO WYPADKU DROGOWYM

Typ zdarzenia: wypadek samochodowy

Wynegocjowana kwota: 255.000 zł

Opis zdarzenia:

W 2021 r. doszło do poważnego wypadku drogowego, w którym brał udział nasz Klient. Kierowca TIRa stracił panowanie nad pojazdem na śliskiej nawierzchni drogi, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. Skutkiem tego zdarzenia było zderzenie z samochodem, którym kierował nasz Klient.

Konsekwencje:

Poszkodowany wymagał natychmiastowej interwencji medycznej i został przetransportowany do szpitala. W wyniku zderzenia doznał licznych obrażeń, które wymagały długotrwałego leczenia, w tym kilku operacji, a także rehabilitacji. Ponadto, doświadczył stresu pourazowego, który wymagał terapii psychologicznej. Po zakończonym procesie leczenia, Klient nie wrócił do pełnej sprawności sprzed wypadku.

Przebieg sprawy:

W trakcie postępowania likwidacyjnego, początkowo skłoniliśmy ubezpieczyciela sprawcy wypadku do wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania na łączną kwotę 50.000 zł. Po złożeniu reklamacji, m.in. w oparciu o orzeczenia naszego, niezależnego lekarza (który ustalił, że Klient doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 60%) wynegocjowaliśmy znacznie wyższą kwotę. W wyniku tych działań ubezpieczyciel dopłacił kolejne 30.000 zł.

Dzięki nieustępliwości, doświadczeniu naszej kancelarii stwierdziliśmy, że ta kwota jest zaniżona, więc złożyliśmy pozew do sądu o dopłatę 200.000 zł.  Ostatecznie, po długotrwałych negocjacjach i skomplikowanym procesie prawno-medycznym, doprowadziliśmy do ugody pozasądowej, oszczędzając klientowi dwa lata procesu. Uzyskaliśmy dla poszkodowanego dopłatę 175.000 zł. należności głównej, oraz zwrot kosztów procesu w łącznej wysokości 13.000 zł.