Wypadek przy pracy ABC

Wypadek przy pracy, to po zdarzeniach komunikacyjnych, jeden z najczęstszych powodów ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Kiedy mówimy o wypadku przy pracy? Prawo definiuje to pojęcie bardzo szeroko. O odszkodowanie masz prawo ubiegać się nie tylko po wypadku podczas wykonywania obowiązków zawodowych zleconych przez pracodawcę. Należy ci się ono także za wypadek podczas przerw, w trakcie wykonywania czynności, o których zdecydowaliśmy samodzielnie, w podróży służbowej, podczas szkoleń, a także w drodze pomiędzy miejscem pracy, a zleconym miejscem wykonania obowiązku.

Wypadki przy pracy podzielono na trzy główne rodzaje.

Zacznijmy od wypadku zbiorowego. Mówimy o nim wtedy, gdy poszkodowane zostały minimum dwie osoby. Drugim rodzajem jest wypadek ciężki, czyli taki, w którym doznaliśmy znacznego rozstroju naszego zdrowia. Ostatnim rodzajem jest wypadek śmiertelny: bezpośrednio w miejscu pracy lub w szpitalu / domu, w ciągu 6 miesięcy od wypadku.

Jakie świadczenia możemy uzyskać jako poszkodowani w miejscu pracy? Możliwościom nie ma końca. W zależności od uszczerbku, jakiego doznaliśmy, mamy prawo ubiegać się o zasiłek chorobowy i wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, świadczenie rehabilitacyjne, a także rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, rentę rodzinną (także dodatek do niej), dodatek pielęgnacyjny.

Warto zdać się na pomoc wyspecjalizowanej kancelarii, takiej jak moja, która dołoży wszelkich starań, by uzyskać środki z możliwie największej liczby świadczeń. Ubezpieczyciel będzie starał się wypłacić niezbędne minimum. Jeśli nie skorzystasz z zewnętrznej pomocy, jest wysoce prawdopodobne, że osiągnie swój cel.

Kancelaria odszkodowawcza zadba o to, by dopełnić wszelkich potrzebnych formalności. A o czym należy pamiętać?

Pierwsza kwestia to protokół powypadkowy, który powstaje po zgłoszeniu sprawy przez poszkodowanego, pracodawcę lub świadków. Co ważne, nie wolno zmieniać nic na miejscu wypadku, aż do przyjazdu odpowiednich służb. Następnie pracodawca ma 14 dni na powołanie zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest ustalenie przyczyn zdarzenia, przesłuchanie świadków i znalezienie odpowiedzialnego za wypadek. Wniosek o odszkodowanie kierujemy do ZUSU, który na podstawie protokołu oraz dokumentacji medycznej, ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu oraz ewentualną niezdolność do pracy. Pamiętajmy, ZUS bardzo często zaniża należne świadczenia. Mamy pełne prawo odwołać się od ich decyzji, a nawet udać się ze sprawą do sądu.