NIEUSTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU

Ubezpieczyciel: ZUS
Typ zdarzenia: Wypadek w rolnictwie i wypadek przy pracy
Wynegocjowana kwota: 17 080 zł

Poszkodowany był kierowcą autobusu. W wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia z wyjeżdżającym z drogi z pierwszeństwem samochodem. Wskutek wypadku doznał złamania przezkrętarzowego kości udowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, wskazując, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego przepisów kodeksu ruchu drogowego, czyli działanie o cechach rażącego niezbalstwa. Poszkodowany pracownik zgłosił się o pomoc do nas. Dzięki argumentom naszych specjalistów, po odwołaniu, ZUS ponownie rozpatrzył sprawę i uchylił decyzję odmowną, uznając wypadek naszego klienta jako wypadek przy pracy. Lekarz orzecznik ZUS ustalił 20% stałego uszczerbku na zdrowiu. Uzyskaliśmy dla poszkodowanego 17 080 zł odszkodowania.