Krótki przewodnik po rodzajach odszkodowania

Kiedy zyskujemy prawo do ubiegania się o odszkodowanie? Najprościej rzecz ujmując, musimy stać się osobą poszkodowaną z czyjejś winy. Do szkody może dojść w wypadku komunikacyjnym, w trakcie napaści kryminalnej, podczas wykonywania obowiązków służbowych, w wyniku błędu lekarskiego, potknięcia, poślizgnięcia na chodniku, w wyniku wypadku w rolnictwie, czy przy pracy, itp.

Sprawcą może być inny uczestnik ruchu drogowego, bandyta, szpital, zarządca drogi, spółdzielnia, pracodawca. Odszkodowanie przysługuje nam także wtedy, gdy tego sprawcy nie możemy określić, np. gdy chodzi o nieszczęśliwy wypadek bez udziału osób trzecich. Wówczas musimy jednak posiadać własna polisę NNW i mamy prawo do świadczeń które są przewidziane tą polisą.

O jakie świadczenia, prócz odszkodowania, możemy się ubiegać? W zależności od tego, jak bardzo ucierpieliśmy w wyniku wypadku, możemy wnioskować do ubezpieczyciela o zadośćuczynienie, rentę, wypłatę utraconych dochodów, zwrot kosztów opieki, kosztów leczenia, a także zwrot kosztów pogrzebu.

Trwała niezdolność do pracy upoważnia nas nie tylko do uzyskania renty, ale pozwala także ubiegać się o wypłatę utraconych dochodów. Co ważne, wypłata obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również wszystkie premie. Pracownik może być zatrudniony na umowie o pracę, umowie zlecenie lub być samozatrudniony, a także opłacać składki w KRUSIE.

Kto wypłaca odszkodowanie? Bardzo rzadko zdarza się, że sprawca bezpośrednio wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu z własnej kieszeni. W znakomitej większości, odpowiedzialność za wypadek przejmuje ubezpieczyciel, u którego sprawca opłaca obowiązkowe składki OC. Poszkodowany, po skompletowaniu wymaganej dokumentacji (opis zdarzenia sporządzony przez policję lub straż miejską, zeznania świadków, dokumentacja medyczna, zaświadczenia o niemożności podjęcia pracy zarobkowej itp.), zwraca się bezpośrednio do ubezpieczyciela lub Ubezpieczeniowego Funduszu Odszkodowawczego, jeśli sprawca nie posiadał ważnego OC.

W każdym wypadku warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii, takiej jak moja. Zapewnimy Wam odpowiednią opiekę prawną i nie pozwolimy ubezpieczycielowi na zaniżenie należnego ci świadczenia.