Jak zaksięgować odszkodowanie? – prawne i księgowe aspekty

Otrzymałeś odszkodowanie i zastanawiasz się jak je prawidłowo zaksięgować? Spokojnie, nie jesteś sam. Wielu poszkodowanych stoi przed tym samym pytaniem. W tym artykule przybliżymy szczegóły prawno-podatkowe dotyczące tego procesu.

Kiedy odszkodowanie jest przychodem?

Zgodnie z ustawą o PIT opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem odszkodowań. 

Odszkodowanie jest to świadczenie, które otrzymujemy w wyniku poniesionych szkód lub strat. Najczęściej nie jest więc uznawane za formę wzbogacenia się, zatem nie podlega opodatkowaniu. 

Najczęściej, ale nie zawsze, ponieważ ustawodawca ustanowił katalog odszkodowań, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku. Dotyczy to:

  •  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  • odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej,
  • odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe;

Generalnie rzecz ujmując, w przypadku osób fizycznych nie ma konieczności zgłaszania odszkodowania w deklaracji rocznej PIT. Warto jest zachować wszelką dokumentację związaną z odszkodowaniem, taką jak umowy, korespondencję z ubezpieczycielem czy orzeczenia sądowe, na wypadek ewentualnej kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.

jak zaksięgować odszkodowanie

Opodatkowanie odszkodowania dla firmy

Sprawa ma się inaczej w przypadku firm. Opodatkowaniu podlegają odszkodowania i zadośćuczynienia otrzymane w związku z prowadzoną działalnością, w tym otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Opodatkowanie odsetek od odszkodowania – to skomplikowane

Mimo wielu wyjątków, zasady dotyczące opodatkowania odszkodowań są w miarę przejrzyste, lecz inaczej wygląda ta sprawa w przypadku odsetek od odszkodowania. Ustawa nie odnosi się bezpośrednio do tego typu przypadków, w związku z tym znane są różne interpretacje sądów oraz urzędów skarbowych. Należy tu zatem zachować czujność, by nie narazić się na konsekwencje.

Kiedy szukać pomocy profesjonalnej?

Pomimo tego, że odszkodowania są częścią codzienności wielu osób i firm, ich prawidłowe zaksięgowanie może okazać się skomplikowane. Jeśli nie jesteśmy pewni, jak zaksięgować otrzymane odszkodowanie, warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże przejść przez ten proces bez stresu.

Pamiętajmy, że prawidłowe zaksięgowanie odszkodowania to nie tylko obowiązek, ale także sposób na utrzymanie porządku w swojej dokumentacji finansowej. Dzięki temu możemy skupić się na tym, co najważniejsze – powrocie do normalności po doświadczeniu, które doprowadziło Cię do otrzymania odszkodowania.