Kancelaria Eventus zawdzięcza sukces swoim pracownikom. Najwyższa jakość oferowanych usług wynika z ich specjalistycznej wiedzy, energicznego działania, skuteczności, profesjonalizmu, miłej obsługi i zrozumienia potrzeb Poszkodowanych.

Paweł Zajchowski

Właściciel