Wykonywanie praktycznie każdego zawodu może nieść ze sobą ryzyko urazu, a nawet śmierci. Na wypadek przy pracy narażone są jednak szczególnie te osoby, które są operatorami maszyn, wykonują obowiązki na wysokościach bądź też ich stanowisko wiąże się z kontaktem z niebezpiecznymi substancjami. Również przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego może również dojść do sytuacji, w której rolnik lub osoba z nim pracująca doznają uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

W powyższych przypadkach osobom poszkodowanym w zależności od branży przysługuje prawo do świadczeń z ZUS lub KRUS, a ponadto – jeśli odpowiedzialność za wypadek można przypisać pracodawcy lub rolnikowi czy osobie z nim współpracującej lub zamieszkującej – również z ubezpieczenia OC pracodawcy lub ubezpieczenia OC rolnika.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie mogą polegać również na tym, że to rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzą szkodę innej, niezwiązanej z nimi osobie. W takim przypadku osoba poszkodowana powinna ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika.


SPRAWY:

Data zdarzenia:
październik 2017
Ubezpieczyciel:
ZUS
Typ zdarzenia:
Wypadek w rolnictwie i wypadek przy pracy
Wynegocjonowana kwota
17 080 zł

Poszkodowany był kierowcą autobusu. W wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia z wyjeżdżającym z drogi z pierwszeństwem samochodem. Wskutek wypadku doznał złamania przezkrętarzowego kości udowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, wskazując, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego przepisów kodeksu ruchu drogowego, czyli działanie o

Data zdarzenia:
czerwiec 2009
Ubezpieczyciel:
PZU
Typ zdarzenia:
wypadek przy pracy
Wynegocjonowana kwota
115 241,69 PLN

Nasz Klient dnia 22-06-2009r. około godziny 10.40 uległ wypadkowi przy pracy. Podczas wykonywania pracy Poszkodowany spadł z pomostu pociągu sieciowego z wysokości ok. 4,5m. W czasie wykonywanych prac nie zabezpieczono pomostu bocznego barierkami wewnętrznymi, co skutkowało odsłoniętą przestrzenią na pomoście roboczym na wysokość ok.1,5 m. Nadmienić również należy, iż w zakładzie pracy Poszkodowanego nie opracowano

Data zdarzenia:
2012
Ubezpieczyciel:
AXA
Typ zdarzenia:
wypadek przy pracy
Wynegocjonowana kwota
12 tys. zł - sprawa w toku

Poszkodowany uderzył głową o obudowę wentylacyjną, która była zbyt nisko zawieszona. Ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania tłumacząc, że szkoda nie powstała z winy pracodawcy. Eventus Dochodzenie Odszkodowań złożył wniosek o interwencję do rzecznika ubezpieczonych. Wówczas AXA zmieniło decyzję – okazało się, że pracodawca odpowiada za szkodę, ale jest ona poniżej franszyzny (kwoty, do której odpowiada sprawca

Data zdarzenia:
styczeń 2012
Ubezpieczyciel:
Ergo Hestia
Typ zdarzenia:
wypadek przy pracy
Wynegocjonowana kwota
14 416 zł

Poszkodowany wykonywał pracę polegająca na cięciu płyt poliuretanowych na pile tarczowej. W trakcie cięcia doszło do szarpnięcia płytą i lewa ręka Poszkodowanego trafiła na tarczę płyty. Poszkodowany doznał amputacji paliczka dystalnego palca II dłoni lewej i rany szarpanej palca III ręki lewej. Zgłoszenie szkody zostało wysłane do pracodawcy Poszkodowanego. Pracodawca wskazał zakład ubezpieczeń, w którym