Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Nawet jeżeli częściowo wina za zdarzenie spoczywa na Tobie, wciąż masz prawo do odszkodowania. Sprawdź, jak o nie walczyć.

Odszkodowania komunikacyjne

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że prawo do odszkodowania powypadkowego przysługuje osobie poszkodowanej nawet wtedy, gdy nie miała ona zapiętych pasów bezpieczeństwa bądź założonego kasku. Prawo do rekompensaty przysługuje każdemu, kto nie ponosi wyłącznej winy za wypadek, nawet jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym. Najistotniejszym kryterium w ubieganiu się o rekompensatę jest tutaj ponoszenie wyłącznej winy.

Obowiązkowe OC kierowcy a wynagrodzenie strat i szkód

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) nakłada na każdego właściciela pojazdu mechanicznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Polisa OC przenosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń odszkodowawczych na firmę ubezpieczeniową. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia uzyskanie rekompensaty osobom poszkodowanym, a sprawców chroni przed niewypłacalnością.

Komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe?

  • Każdej osobie poszkodowanej w wypadku, za wyjątkiem osób ponoszących wyłączną winę za zdarzenie (kierowcy niebędącemu sprawcą, pasażerom, pasażerom sprawcy, pieszym, rowerzystom itp.).
  • Rodzinie poszkodowanego, który w wyniku wypadku poniósł śmierć.
  • Poszkodowanemu również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź nie posiadał ważnej polisy OC (wówczas o rekompensatę należy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny sprzed lat

Termin ogólny przedawnienia w ubieganiu się o roszczenia odszkodowawcze wynosi trzy lata (art. 442[1] § 1 kodeksu cywilnego). Czas liczony jest od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Uszczerbek na zdrowiu może wystąpić po upływie pewnego czasu od samego zdarzenia. Tak więc okres trzech lat liczony jest od momentu zdiagnozowania uszczerbku. Podobnie w przypadku, w którym dopiero po czasie poszkodowany pozna tożsamość nieznanego w chwili wypadku sprawcy. Ponadto, jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi aż 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Osoba poszkodowana może domagać się następujących roszczeń:

  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem komunikacyjnym,
  • renty (uzupełniającej, kapitalizacji, na zwiększone potrzeby),
  • zwrotu utraconych zarobków (w przypadku krótszych okresów niepełnosprawności).

Rodzina poszkodowanego, który poniósł śmierć, może walczyć o odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę alimentacyjną, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w kwestii ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Eventus. Spotkanie, analiza dokumentacji i prowadzenie sprawy nie kosztują naszych Klientów ani złotówki. Ustalone wcześniej wynagrodzenie pobieramy dopiero po pomyślnym zakończeniu sprawy.

Przykładowe sprawy

Data zdarzenia:
lipiec 2018
Ubezpieczyciel:
ERGO HESTIA
Typ zdarzenia:
potrącenie przez pojazd
Wynegocjonowana kwota
80 000 zł

Poszkodowana przechodziła przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Przy zejściu z przejścia, będąc jeszcze na pasach, została potrącona przez autobus. W wyniku zdarzenia doznała złamania szyjki prawej kości udowej, złamania wyrostka łokciowego prawego oraz urazu głowy i licznych potłuczeń.

Data zdarzenia:
grudzień 2018
Ubezpieczyciel:
Warta
Typ zdarzenia:
Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
Wynegocjonowana kwota
11 000 zł

Poszkodowany uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Doznał niewielkiego urazu głowy, klatki piersiowej, barku oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym. Zakład ubezpieczeń podjął decyzję o wypłacie zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia w kwocie 1 050 zł. Po otrzymaniu tej decyzji poszkodowany zgłosił się do naszej kancelarii. W wyniku negocjacji z

Data zdarzenia:
czerwiec 2011
Ubezpieczyciel:
PZU SA
Typ zdarzenia:
potrącenie przez pojazd
Wynegocjonowana kwota
50 000 zł

Poszkodowana jechała rowerem wzdłuż ulicy. Z ulicy podporządkowanej wyjechał pojazd osobowy, który zajechał drogę kobiecie. Poszkodowana uderzyła w przód pojazdu i przeleciała przez maskę. Na miejscu wypadku nie było policji. Sprawca szkody napisał oświadczenie, w którym przyznaje się do spowodowania szkody. Na drodze przed-sądowej wywalczyliśmy 11.000 zł, na drodze sądowej 39.000 zł

Typ zdarzenia:
Potrącenie na pasach

Poszkodowany został potrącony na przejściu dla pieszych przez kierującego samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia klient Eventus Dochodzenie Odszkdoowań doznał obrażeń ciała w postaci, m.in. licznych złamań, krwiaka oraz urazu biodra. Podczas zdarzenia uszkodzeniu uległa również odzież. Ubezpieczyciel wypłacił 33000 zł tytułem zadośćuczynienia, a także 1505 zł koszty leczenia, 480 zł koszty dojazdów i opieka 216

Data zdarzenia:
2013

Kobieta została potrącona na ulicy przez kierowcę samochodu osobowego. Siła uderzenia była tak duża że poszkodowana została wyrzucona na kilka metrów i przeleciała przez ogrodzenie pobliskiej posesji. W wyniku zdarzenia doznała licznych obrażeń ciała. Uzyskana została kwota 30.000 zł zadośćuczynienia, dodatkowo zwrot kosztów opieki, dojazdów oraz kosztów leczenia. Sprawa jest w toku. Eventus Dochodzenie Odszkodowań

Data zdarzenia:
2013

Jak niebezpieczne mogą się okazać zakupy, przekonał się nasza klientka. Prosta z pozoru czynność skończyła się dramatycznie. Wszystko przez nieuwagę i brak wyobraźni kierowcy przejeżdżającego przez parking przy markecie. Klientka Eventus Dochodzenie Odszkodowań została potrącona na parkingu przy markecie. Doznała wielu urazów, m.in. kręgosłupa oraz potłuczeń ciała. Przyznano 2% uszczerbku na zdrowiu. Eventus Dochodzenie Odszkodowań

Data zdarzenia:
sierpień 2012
Ubezpieczyciel:
PZU
Typ zdarzenia:
potrącenie rowerzystki
Wynegocjonowana kwota
5400 zł

Poszkodowana jadąc rowerem prawą stroną jezdni została potrącona przez samochód osobowy. W wyniku zdarzenia Poszkodowana doznała złamania głowy kości promieniowej lewej oraz stłuczenia ręki lewej i kolana lewego. Początkowo PZU odmówiło wypłaty odszkodowania, ponieważ tylko bezpośrednio po wypadku Poszkodowana udała się do szpitala, a dalsze leczenie podjęła po dwóch miesiącach. Wysłano do PZU stosowne odwołanie

Data zdarzenia:
czerwiec 2012
Ubezpieczyciel:
Ergo Hestia
Typ zdarzenia:
potrącenie pieszej
Wynegocjonowana kwota
4 957,95 zł

Poszkodowana została potrącona na przejściu dla pieszych w Nakle nad Notecią. W wyniku wypadku doznała stłuczenia głowy – lewej połowy twarzoczaszki, lewego biodra oraz uda. Do chwili obecnej na ciele Poszkodowanej widoczne są ślady po krwiakach, na udzie pozostał widoczny obrzęk. Hestia wydała decyzję o wypłacie 2 800zł zadośćuczynienia, zwrotu utraconego dochodu i kosztów leczenia.

Data zdarzenia:
maj 2012
Ubezpieczyciel:
Benefia
Typ zdarzenia:
potrącenie pieszej
Wynegocjonowana kwota
1800 zł

W dn. 10-05-2012r. Poszkodowana poruszająca się prawidłowo na oznakowanym przejściu dla pieszych została potracona przez pojazd. W wyniku przedmiotowego zdarzenia doznała otarcia naskórka łokcia prawego. W odpowiedzi na zgłoszenie szkody ubezpieczyciel przyznał zadośćuczynienie w wysokości 600zł. Przeprowadzone negocjacje ugodowe pozwoliły na uzyskanie kwoty łącznej 1800zł.

Data zdarzenia:
lipiec 2012
Ubezpieczyciel:
Allianz
Typ zdarzenia:
potrącenie przez pojazd
Wynegocjonowana kwota
4000zł

W dn. 28-12-2012r. Nasza klienta prawidłowo poruszająca się prawą stroną jezdni została potrącona przez pojazd sprawcy. W wyniku przedmiotowego zdarzenia doznała ogólnych potłuczeń obejmujących głowę, szyjny odcinek kręgosłupa. Z uwagi na fakt długiego oczekiwana na karetkę pogotowia doszło do wyziębienia organizmu. Ubezpieczyciel w odpowiedzi na zgłoszenie szkody zaproponował ugodowe zakończenie likwidacji szkody w kwocie łącznej