Data zdarzenia:
sierpień 2012
Ubezpieczyciel:
PZU
Typ zdarzenia:
potrącenie rowerzystki
Wynegocjonowana kwota
5400 zł

Poszkodowana jadąc rowerem prawą stroną jezdni została potrącona przez samochód osobowy.

W wyniku zdarzenia Poszkodowana doznała złamania głowy kości promieniowej lewej oraz stłuczenia ręki lewej i kolana lewego. Początkowo PZU odmówiło wypłaty odszkodowania, ponieważ tylko bezpośrednio po wypadku Poszkodowana udała się do szpitala, a dalsze leczenie podjęła po dwóch miesiącach. Wysłano do PZU stosowne odwołanie powołując się na notatkę policyjną, i zgromadzoną dokumentacje medyczną. PZU uchyliło wcześniej wydaną decyzję i dokonało wypłaty odszkodowania.