Data zdarzenia:
lipiec 2012
Ubezpieczyciel:
Allianz
Typ zdarzenia:
potrącenie przez pojazd
Wynegocjonowana kwota
4000zł

W dn. 28-12-2012r. Nasza klienta prawidłowo poruszająca się prawą stroną jezdni została potrącona przez pojazd sprawcy.

W wyniku przedmiotowego zdarzenia doznała ogólnych potłuczeń obejmujących głowę, szyjny odcinek kręgosłupa. Z uwagi na fakt długiego oczekiwana na karetkę pogotowia doszło do wyziębienia organizmu. Ubezpieczyciel w odpowiedzi na zgłoszenie szkody zaproponował ugodowe zakończenie likwidacji szkody w kwocie łącznej 3500zł. Podjęte negocjacje ugodowe doprowadziły do zawarcia ugody w łącznej kwocie 4000zł