Data zdarzenia:
styczeń 2012
Ubezpieczyciel:
Ergo Hestia
Typ zdarzenia:
wypadek przy pracy
Wynegocjonowana kwota
14 416 zł

Poszkodowany wykonywał pracę polegająca na cięciu płyt poliuretanowych na pile tarczowej. W trakcie cięcia doszło do szarpnięcia płytą i lewa ręka Poszkodowanego trafiła na tarczę płyty. Poszkodowany doznał amputacji paliczka dystalnego palca II dłoni lewej i rany szarpanej palca III ręki lewej. Zgłoszenie szkody zostało wysłane do pracodawcy Poszkodowanego. Pracodawca wskazał zakład ubezpieczeń, w którym zawarł polisę OC. Całą dokumentację wraz ze zgłoszeniem szkody wysłano do Hestii. Sprawę zakończono ugodą.