POTKNIĘCIA POŚLIZGNIĘCIA

Data zdarzenia: lipiec 2012
Ubezpieczyciel: Allianz
Typ zdarzenia: potknięcie o wystające płytki chodnikowe
Wynegocjowana kwota: 8000 zł (sprawa w toku)

Klientka w dn. 13-07-2012r. poruszając się chodnikiem upadła w wyniku potknięcia przez wystające płytki chodnikowe, doprowadzając do złamania kości ramieniowej lewej.

W wyniklu przeprowadzonych działań ubezpieczyciel przyznał kwotę bezsporną zadośćuczynienia w wysokości 6000zł i zwrot kosztów opieki w wysokości 2000zł. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji medycznej obrazującej cały przebieg leczenia wniesiono o przeprowadzenie końcowej komisji lekarskiej wraz z wnioskiem o niezwłoczną dopłatę należnego zadośćuczynienia.