Udzielamy pomocy w uzyskaniu odszkodowania. Wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu rekompensaty finansowej z tytułu doznanych szkód ( materialnych i niematerialnych). Reprezentujemy poszkodowanych w negocjacjach z zakładem ubezpieczeń, pracodawcą, sprawcą kolizji i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za szkody.

Wypłata odszkodowania

Odzyskiwanie odszkodowania kończy się wpłatą. Po otrzymaniu należności, niezwłocznie przekazujemy sumę na Państwa rachunek – potrącając uzgodnioną wcześniej prowizję. Wynagrodzenie pobieramy dopiero po pozytywnym zakończeniu sprawy i uzyskaniu świadczenia. Po zakończeniu procedury przekazujemy naszym Klientom pismo, w którym udzielamy informacji o wykonaniu zadania.