PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez EVENTUS Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Zajchowski Nowy Rynek 1/12 85-131 Bydgoszcz NIP 9671019190, REGON 092433753 tel. +48 500 411 100, w celu niezbędnym do nawiązania ze mną kontaktu, analizy przedstawionej przeze mnie sprawy i ewentualnego zawarcia umowy w oparciu o moje zainteresowanie ofertą. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne. Nie jestem zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych spowoduje, że administrator nie będzie mógł się ze mną skontaktować i poznać szczegółów sprawy w celu udzielenia mi porady. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące przy obsłudze formularza (m.in. podmiot obsługujący stronę internetową i pocztę mailową). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach związanych z danymi osobowymi będę się kontaktować z administratorem.