W Eventus udzielamy wsparcia Klientom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych. Pomagamy dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych wydatków na leczenie i rehabilitację, koniecznych dla powrotu do zdrowia po szkodach doznanych w kolizji bądź wypadku.

Pomagamy uzyskać zwrot kosztów leczenia zarówno przeprowadzonego w placówkach publicznych, jak i w instytucjach prywatnych. Mamy bowiem pełną świadomość, iż w czasach, gdy na pomoc finansowaną przez NFZ można czekać tygodniami czy miesiącami, większość poszkodowanych bierze los we własne ręce i korzysta z medycznej opieki prywatnej. My pomagamy odzyskać odszkodowanie za koszty leczenia oraz rehabilitacji również w takiej sytuacji.

Dążymy do uzyskania przez naszych Klientów zwrotu kosztów leczenia w wyniku wypadku na zasadach tzw. pełnej kompensacji szkody. Oznacza to, że poszkodowany powinien uzyskać pełen zwrot kwoty poniesionej z tytułu szkody.

Data zdarzenia:
październik 2009
Ubezpieczyciel:
PZU
Typ zdarzenia:
Wypadek komunikacyjny
Wynegocjonowana kwota
13 000 zł (w tym 10000 zł zwrot utraconych korzyści)

Klient Eventus Dochodzenie Odszkodowań stał się uczestnikiem kolizji drogowej. Poszkodowany w wyniku zderzenia doznał obrażeń ciała w postaci urazu głowy, odcinka szyjnego kręgosłupa oraz wystąpił zespół stresu pourazowego. Poszkodowany powrócił do zdrowia, jednak w czasie rekonwalescencji utracił dochód nie mogąc wykonać zakontraktowanych zleceń. Eventus Dochodzenie Odszkodowań uzyskał adekwatną kwotę zwrotu utraconej korzyści.

Data zdarzenia:
lipiec 2008
Ubezpieczyciel:
PZU / WARTA
Typ zdarzenia:
Wypadek komunikacyjny
Wynegocjonowana kwota
610 000 zł (w tym 6000 zł zwrot kosztów leczenia)

Klientka Eventus Dochodzenie Odszkodowań stała się uczestnikiem wypadku drogowego. Poszkodowana była pasażerką i wyniku zdarzenia doznała urazu wielonarządowego. Oprócz odszkodowania za doznaną krzywdę wywalczyliśmy 6000 złotych zwrotu kosztów leczenia.